مرکز تعميرات تلويزيون ال جی قم | 09193056404

 • 0
مرکز تعميرات تلويزيون ال جی قم

مرکز تعميرات تلويزيون ال جی قم | 09193056404

مرکز تعميرات تلويزيون ال جی قم

۱. کارگرانی که از نظر کیفیت کار یا کیفیت کار

سود می‌برند، به طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین خدماتی هستند

که معمولا انتظار می‌رود در صورتی که منافع آن‌ها

به موفقیت اقتصادی برگزاری آن کمک کند،

به سود اعطا شود.

در سال، سالیانه ۲ میلیون دلار کمک‌هزینه

به سود سهام تصمیم‌گیری خواهد شد.

۳ معیارهای تخفیف برای کمک‌هزینه سود

و رویه باید در یک سیستم اجرایی به کار گرفته شوند.

۴ توسعه و کنترل مداوم سیستم شامل یک

کمیسیون عملیاتی است که اعضایش

نیمی از آن‌ها توسط کارفرما و توسط

شورای کارکنان منصوب می‌شوند.

۵ کمیسیون عملیاتی همچنین مسئول

مشاوره در نوشتن شکایات مربوط به نقص

سیستم یا کاربرد آن خواهد بود.

 

تعميرکار سيار تلويزيون ال جی در قم

 

۶ – کارفرما باید براساس پیشنهاد کمیسیون عملیاتی

تصمیم‌گیری کند که آیا تا چه حدی این شکایت باید

با اصلاح سیستم یا به وسیله اجزای سیستم

و یا توسط موارد خاص خاص به جبران شود.

۱ کارمند که وظیفه آن شامل دستیابی به

اهداف خاص یا تعریف معین است،

می‌تواند مطابق با دستیابی به هدف پاداش عملکرد را دریافت کند.

۲ حق امتیاز نیز می‌توانند به گروه‌هایی از کارگران اعطا شوند.

۳- فروش  جمله ۳ تا ۶ باید  اعمال شود.

۷. هزینه‌های مربوط به سود داده‌شده در پاراگراف‌های ۵ و ۶

نباید مشمول بازنشستگی اضافی شود.

اعلام پروتکل به بخش‌های ۵ (۲)و ۶ (۵)و ۶.

مشارکت کمیسیون، تصمیم جایزه را پوشش نمی‌دهد.

اعلامیه دقیقه ۶ (۲)۲ تبدیل روز پرداخت از ۱۵

به آخرین روز از ماه جاری تنها در ماه دسامبر آغاز می‌شود.

مرکز تعميرات تلويزيون ال جی قم
مرکز تعميرات تلويزيون ال جی قم

 

این تبدیل می‌تواند به طور کامل یا به طور موقت لغو شود.

اگر کارگر کامل بخواهد کار پاره‌وقت انجام دهد،

در صورتی که شرایط عملیاتی اجازه این کار را بدهد،

حساب باید در نظر گرفته شود.

(۲)اگر، به درخواست او، یک کار پاره‌وقت

با یک کارمند شاغل در گذشته موافقت شده‌است،

کارمند باید در صورت تکمیل پس از تکمیل کار

تمام‌وقت با مناسب بودن در چارچوب احتمالات عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.

(۳)در مورد کارمندان پاره‌وقت، مزایای ارائه‌شده برای بخش ۶

(۱)و بخش ۱۶ (۱)، و همچنین عملکرد کارفرما

و مقدار خود کارمند تحت بخش ۱۷ (۲)،

باید نسبت به نسبت متوسط زمان کار

منظم در زمان کار منظم یک کارمند تمام‌وقت اندازه‌گیری شوند.


دسته‌ها

 • 0
 • 17
 • 10
 • 203
 • 28
 • 633
 • 2,429
 • 24,033
 • 69,603
 • 20,699