سرویسکار تلویزیون ال جی در شهر قم | 09193056404

 • 1

سرویسکار تلویزیون ال جی در شهر قم | 09193056404

سرویسکار تلویزیون ال جی در شهر قم

سرویسکار تلویزیون ال جی در شهر قم
سرویسکار تلویزیون ال جی در شهر قم

 

همچنین خطرات بالقوه را افزایش دهد و اهمیت داشته باشد
سوالات اخلاقی، که باید در نظر گرفته شوند وبه طور مناسب مدیریت شد.

تکنولوژی‌های دیجیتال به عنوان مثال، می‌تواند چالش‌های جدیدی برای حقوق شهروندان ایجاد نماید.

و تعادل قدرت بین ذینفعان مرتبط به مالکیت داده‌ها.

در دسترس بودن رو به افزایش از داده‌های مربوط به کاربردهای بزرگ داده و اینترنت اینترنت وسایل و دسترسی روزافزون به وسایل شخصی جمع‌آوری داده‌ها برای نهاده‌ای دولتی و دولتی،

افزایش مسائل مهم امنیت و امنیت، تقویت
نیاز به تنظیم به اشتراک گذاری داده‌ها و استفاده.

گزارش کمیسر عالی سازمان ملل متحدحقوق بشر، حق دسترسی به حریم خصوصی در دیجیتال سن سال، در مورد “فقدان قوانین ملی کافی” هشدار می‌دهد.

و / یا اعمال و یا اجرای ضعیف رویه‌ای و نظارت موثر ” با توجه به حق برای حفظ حریم خصوصی.

مسایل خاص توجه فردی و رضایت فردی، سیاست‌های opt هستند.

سرویسکار تلویزیون ال جی در شهر قم

تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های اعتباری، از طریق اینترنت
شرکت‌هایی که تصمیم بگیرند.

کدام تبلیغات را نشان دهندو توسط خرده فروشان برای تعیین این که کدام تخفیف و یا برای نشان دادن توانایی‌های بالقوه و تکرار مشتریان سر و کار دارد.

چنین الگوریتم‌هایی بدون خطا هستند، و خطاها می‌توانند
ناشی از خرابی‌های ناشی از ارتباطات یا حسگر هستند،

حجم داده پیش‌بینی‌نشده، کامپیوتر نادرست کدها، یا کامپیوتر و یا خرابی‌های ذخیره داده.

همچنین نیاز به درک بهتر، شناسایی وتعصبات تبعیض‌آمیز بالقوه را کاهش دهید.

بنابراین لازم است که ملاحظات لازم در نظر گرفته شود.

چارچوب‌های قانونی برای جمع‌آوری داده‌ها، استفاده و دسترسی، حفاظت از حریم خصوصی و امنیت، در حالی که
تعادل بین حقوق فردی و جمعی (از جمله:

آزادی بیان و اطلاعات)و اجازه دادن به نوآوری بخش خصوصی.

دولت‌ها می‌توانند ایجاد و پشتیبانی از مکانیسم‌های نهادی جدید
نظارت بر اشتراک گذاری داده‌ها و استفاده، و کار با محلی
تشویق شرکت‌ها برای ترویج شیوه‌های ایمن‌سازی.


دسته‌ها

 • 0
 • 57
 • 36
 • 88
 • 64
 • 747
 • 2,544
 • 24,310
 • 68,068
 • 20,090